Monthly Archives: januar 2017

Kom i gang med fysisk aktivitet!

Bedir Yiyit i samarbeid med Rune Jensen og Erik Nilsen søkte om prosjektmidler via LSHDB, og vi fikk midler av Extrastiftelsen til et 2-årig prosjekt for oss med kombinert syn og hørselshemmede/ døvblinde for hele landet. Prosjektet heter «Kom i gang med fysisk aktivitet». Målet med dette er å få ... Read More
 
Facebook
Google+
https://www.achillesnorway.no/2017/01/
Twitter
LinkedIn