Det mest aktive året for døvblinde noensinne (2014)

Det mest aktive året for døvblinde noensinne (2014)

Ideen til prosjektet ble skapt etter deltakelsen i Holmenkollstafetten i 2013. I tre år på rad så hadde personer med kombinert syns- og hørselhemmede /døvblinde hatt tilbud om deltakelse i Holmenkollstafetten. Hva med å utvide tilbudet? Ideen om å kunne tilby flere treningssamlinger i løpet av året ble skapt. Samlingene skulle også kunne bidra til inspirere hverandre til mer aktivitet også i hverdagen.

Bedir Yiyit kom med en ide til å samarbeide med Berit R. Øie for å søke et prosjekt fra Extrastiftelsen via LSHDB.

Prosjektet har hatt som mål å gi mennesker med kombinert syns- og hørselshemming (døvblindhet) mulighet for å treffes gjennom treningssamlinger med fysiske aktiviteter. Treningssamlingene med det faglige innholdet skal gi deltakerne lyst til å drive fysisk aktivitet på egenhånd etter samlingene.

Det har vært gjennomført tre hovedsamlinger. En på Huralsenteret med skigåing og inneaktivitet i februar. En sommersamling på Dillingøy ved Moss med riding, sykling, padling m.m. Og en samling på Beitostølen i desember med skigåing og inneaktivitet. Vi har deltatt i Holmenkollstafetten og i Oslo maraton. Det har også blitt gjennomført oppfølgingsmøter/samlinger på deltakernes hjemsted.

Samlingene har i hovedsak bestått i å teste ut ulike idretter og aktiviteter. Deltakerne har gitt tilbakemelding om at disse samlingene har gitt godt sosialt samvær og muligheten til å dele og utveksle kunnskap og erfaring. Disse samlingene har gitt grunnlaget til å danne treningsgrupper blant deltakerne. Dette er avgjørende for å fortsette med trening i hverdagen. Det har blitt dannet treningsgrupper i Oslo og Larvik, og det arbeides med å opprette tilsvarende grupper flere steder.

Aktivitetstilbudet vil føres videre av Achilles International of Norway. Denne organisasjonen arrangerer samlinger og turer til ulike arrangementer. Achilles vil i framtiden også følge opp treningsgruppene som er dannet.

Les mer om Achilles på www.achillesnorway.no

Facebook
Google+
http://www.achillesnorway.no/2015/01/det-mest-aktive-aret-for-dovblinde-noensinne-2014/
Twitter
LinkedIn